Hakkımızda

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi-USİM, ileri düzey teknoloji ile donatılmış, multidisipliner eğitim, araştırma ve uygulama merkezidir. Ülkemizde devlet üniversiteleri arasında bir ilk olarak 2016 Ocak ayından itibaren BUÜTF eğitim birimlerine katılmış ve eğitim programlarında yerini almıştır. 2000 yılında açılan ve Aile Hekimliği tarafından yönetilen Mesleki Beceri Laboratuvarlarının koşullarının iyileştirilmesi amacı ile 2008 yılında çıkılan yolda ilk hedefe 2016 yılında ulaşılmış ve ardından sürekli mesleki gelişim ile uyumlu yeni hedefler oluşturmaya ve gerçekleştirmeye devam edilmiştir. Kuruluş amacı; 6 yıllık formal tıp eğitiminde klinik eğitimin yerini almak değil, öğrencilerin iş birliği içinde hatalarından da öğrenmelerine imkan sağlayan, bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirebilecekleri teknolojik bir eğitim ortamı sağlamaktır. Halen merkezimiz, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin eğitim, araştırma ve yenilikte iş birliğine dayalı çabalarını teşvik eden bir ortam sağlamada ulusal bir model olarak hizmet vermektedir

Misyonu

Yenilikçi eğitim anlayışı ile ağırlıklı olarak öğrenci merkezli ve simülasyon tabanlı öğretme ve öğrenme teknikleri ile hasta bakımında güvenliği de önceleyerek mezuniyet öncesi eğitimin kalitesini artırmak ve mezuniyet sonrası tıp eğitimine destek olmaktır.

Vizyonu

Sağlık Bilimleri eğitiminde medikal simülasyon teknolojilerinin tüm eğitim sürecine dahil edildiği ve ülkemizde bugün olduğu gibi gelecekte de simülasyon temelli eğitim standartlarını belirlemede, öncü ve yenilikçi eğitim merkezi olmaktır.

Back To Top