Temel Simülasyon Birimi

Back To Top

Gerçek acil servis ekipmanları ve hasta simülatörleri ile birlikte burada acilde karşılaşılabilecek birçok klinik senaryo canlandırılabilmektedir. “Travmalı Hasta Simülatörü” ile 3 farklı hasta ve 10 hazır hasta senaryosu, “Acil Servis Simülatörü” ile 6 hazır hasta senaryosu simüle edilerek acil serviste karşılaşılabilinecek travma, MI, inme, pnömotoraks gibi klinik durumlar canlandırılmakta ve acilde uygulanabilecek teknikler ve girişimler üzerine çalışılabilmektedir. Hazır senaryoların yanı sıra eğitimciler de kontrol bilgisayarı üzerinden farklı senaryolar oluşturabilmektedir. Ayrıca simülasyonlar esnasında ses ve görüntü kaydedilip daha sonra katılımcıların değerlendirilmesi de mümkündür. Detay için tıklayınız.

“Bebek Hasta Simülatörü” ile 5 hazır klinik senaryo, “Çocuk Hasta Simülatörü” ile 2 farklı hasta tipini ve 6 hazır klinik senaryo simüle edilerek yenidoğan değerlendirmesinden pnömotoraksa, zayıf perfüzyona, neonatal resüsitasyonuna pek çok senaryo canlandırılabilmektedir ve pediatrik hasta üzerinde uygulanabilecek teknikler ve girişimler üzerine çalışılabilmektedir. Hazır senaryoların yanı sıra eğitimciler de kontrol bilgisayarı üzerinden farklı senaryolar oluşturabilmektedir. Ayrıca simülasyonlar esnasında ses ve görüntü kaydedilip daha sonra katılımcıların değerlendirilmesi de mümkündür. Detay için tıklayınız.

Ultrason teknolojisi ile göğüs organlarının ve yapılarının vücut dışından hızlı bir şekilde görüntülenmesini sağlar. Ultrason ve Renkli Doppler Simülatör bulunmaktadır. Transtorasik ekokardiografi (TTE), Transözefagial ekokardiografi (TEE), Ekokardiyografi ve abdominal pelvik ultrasonuna ve FAST ile görüntüleme yapılmaktadır. İlgili organın anime edilmiş görüntüsü, hareketli ve 360°de gösterilmektedir. Ultrasonografi konusunda becerilerinin gelişmesi sağlanmaktadır. Çalışmalar görüntü ve ses ile kaydedilmektedir. Eğitim sonrası değerlendirme için uygundur. Detay için tıklayınız.

Sağlık personellerinin doğum ve kadın sağlığı hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Doğum simülatörü tam vücut manken, fetüs, bilgisayar ve yazılımdan oluşmaktadır. Gebe, fetüs, plasenta gerçekçi doku ve yapıdadır. Normal doğum ve doğum sırasında gelişebilecek zorluklar simüle edilmektedir. Pek çok hazır senaryonun yanında eğitimciler de senaryo oluşturabilmektedir. Geniş senaryo yelpazesi ile sağlık personellerinin deneyim kazanması sağlanmaktadır. Çalışmalar görüntü ve ses ile kaydedilmektedir. Eğitim sonrası değerlendirme için uygundur. Detay için tıklayınız.

Her birinde gerçek poliklinik odasındaki ekipmanların tamamının yer aldığı, ses ve görüntü kaydı yapılabilen 6 odadan oluşur. Bu odalarda gerçekleştirilen simüle hasta uygulamaları ile hasta iletişimi, anamnez, fizik muayene konularında öğrencinin deneyim kazanması sağlanır.

Hastane öncesi sağlık hizmetlerine yönelik interdisiplinler eğitimler için kurgulanmış; ses ve görüntü kayıtlarının alınabildiği olay yeri müdahale ve hasta transport sistemidir.