Öğrenme Kaynakları Birimi

Back To Top

İçinde bulunan 10 adet mikroskop ile birey ya da grup eğitimlerine uygundur.

İnsan anatomisinin üç boyutlu ve interaktif bir şekilde öğrenimini destekleyecek yazılım ve donanımdan oluşmaktadır..

İnsan fizyolojisinin interaktif bir şekilde öğrenimini destekleyecek yazılımların yer aldığı ve yazılıma dair AR-GE projelerinde kullanılabilecek özelliklere sahip 4 ayrı ileri düzey bilgisayarın yer aldığı bir odadır. Birey ve grup eğitimleri için uygundur.

8-10 kişilik gruplar halinde kullanılabilen, içinde yer alan Apple TV ve eğitim programları aracılığıyla interaktif eğitimlerin düzenlenebildiği iki ayrı salondan oluşmaktadır.

8-10 kişilik gruplar halinde kullanılabilen 6 adet klinik beceri laboratuvarı simülasyon öncesi çeşitli maketler yardımıyla KPR, İV enjeksiyon, sütür atma, üriner kateterizasyon gibi temel klinik becerileri geliştirmek için kullanılır.

İçinde bulunan 20 adet bilgisayar ile birey ve grup eğitimleri için kullanılmaktadır..

Uygulamaların öncesinde ve sonrasında eğitimlerin değerlendirilmesi ve geri bildirim yapılması için kullanılmaktadır. 30 veya 40 kişilik gruplar halinde kullanılabilen 3 adet eğitim salonu eğitimler, sunumlar ve interaktif toplantılar için kullanılır.