İlk Yardım Eğitici Eğitim Merkezi

İLK YARDIM EĞİTİCİ EĞİTİM MERKEZİ

Eğitimlerimiz

Toplam 16 saat olan “Temel İlk Yardım Eğitimi” kesintisiz arka arkaya 2 gün (8+8 saat) verilmektedir. Eğitimler en az 7, en fazla 20 katılımcının katılımı ile, eğitimin etkin olabilmesi için her 7 katılımcıya 1 eğitmen düşecek şekilde gerçekleştirilmektedir.

Kayıt için Gerekli Evraklar

Kayıt yaptırmak çok basit olup, çok detaylı işlemler gerektirmez. İlk Yardım Eğitimi programına katılmak için yalnızca nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf yeterlidir.

Sınav Sistemi

Katılımcılar eğitim sonunda değerlendirme sınavına tabi olurlar. Sınav tarihi kuruluşların talepleri ön planda tutularak her ilin İl Sağlık Müdürlüğü Acil Şube Müdürlüklerinden kurumumuzca alınır. Acil Şube Müdürlüğünün onay verdiği bir lokasyonda sınav gerçekleştirilir. Sınava Sağlık Müdürlüğü Yetkilileri ve eğitim alınan İlk yardım eğitimi merkezinin yetkili eğitmenler katılır. Sınav teorik ve uygulamalı olarak 2 bölümde değerlendirilir. Katılımcılara verilen sınav hakkı 2(iki)‘dir. ( Merkezi Sınav Sistemi ).

Sertifikasyon ve Geçerlilik Süresi

Eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlerimize T.C Sağlık Bakanlığı onaylı ; 1 Adet İlk yardımcı sertifikası ve 1 Adet İlk yardımcı kimlik kartı verilir. Sertifika ve kimlik kartının geçerlilik süresi 3 (üç) yıldır. Merkezimiz tarafından verilen eğitimler tarafımızdan takip edilmekte ve 3 yıllık sürenin bitimine yakın kişiler ve kurumlar bilgilendirilmektedir. Sonrasında Güncelleme eğitimi yolu ile 3 (üç) yıl geçerlilik süresi uzamaktadır.

Yenileme eğitimleri birey ya da kurumların Temel ilk yardım eğitimi aldıktan 1(bir) yıl sonra bilgilerin yenilenmesi, güncellemesi ve katılımcılara yeniden eğitim hatırlatmak için verilen eğitimdir. Kurumumuzdan daha önce eğitim alan kurum ve bireylere talep ettikleri takdirde ücretsiz olarak verilmektedir. 

Eğitim Programı

Eğitim programı Uluslarası standartlara ve kriterlere göre belirlenmiş olup Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış İlk Yardım Yönetmeliği’nde yer alan içeriğe sahiptir. Vaka çalışmaları, role-playler, video sunumları ile teorik ve pratik uygulamaları içermektedir.

 

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından düzenlenen; katılımcıların eğitim sonunda ” İlk Yardımcı Eğitmeni ” sertifikası almaya hak kazandıkları ve teorik bilgilerini farklı katılımcılara nasıl aktarabilecekleri konusunda eğitildikleri süreç olarak tanımlanabilir. Bursa Uludağ Üniversitesi ilk Yardım Eğitici Eğitim Merkezi olarak İlk yardım eğitmenliği kursu düzenleyerek; toplumumuzda ilk yardım bilincini yaymak için yeni ilk yardım eğitmenleri yetişmesi için katkıda bulunup bu kutsal mesleği icra ederlerken de eğitmenlerimize yeni bir iş imkanı kapılarını birlikte aralıyoruz.

Kimler ilk yardım eğitmeni olabilir? (ilk yardım eğitici eğitimi alabilirler)

 • Tıp Doktorları,
 • Sağlık Memurları (Lise, Ön lisans ve Lisans Mezunları),
 • Diş Hekimleri,
 • Eczacılar,
 • Biyologlar,
 • Diş Teknikerleri,
 • Hemşireler (Lise, Ön lisans, Lisans Mezunları),
 • Veteriner Hekimler,
 • Paramedikler,
 • Acil Tıp Teknisyenleri (Lise, Ön lisans, Lisans Mezunları),
 • Tıbbi Teknologlar,
 • Odyometrisler,
 • Sosyal Hizmet Uzmanları,
 • Emekli Sağlık Çalışanları,
 • Ebeler,
 • Ortopedist Protez/Ortez,
 • Anestezi Bölümü Mezunları,
 • Tıbbi Görüntüleme Teknikeri,
 • Çevre Sağlığı Mezunları,
 • Psikologlar,
 • Fizyoterapistler,
 • Tıbbi Laborantlar,
 • Sağlık Teknikerleri,
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunları ilkyardım eğitici eğitimine katılabilirler

Eğitim Yeri

Eğitimler; Periyodik olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezinde (USİM) düzenlenmektedir. Eğitime en az 5 en fazla 7 kişi katılabilir.

Eğitim Programı

Temel ilk yardım uygulamaları ve eğitim becerileri konusunda teorik ve uygulamalı bir içerikten oluşmaktadır. Merkezimiz tarafından katılımcılarımıza gerekli dokümantasyon ve kitaplar sağlanmaktadır. 

Eğitmen kadrosu

Eğitimcilerimiz, sağlık alanında akademik faaliyet gösteren uzman doktor ve hemşirelerden oluşmaktadır.

Kayıt İçin Gerekli Evraklar

 • Diploma Fotokopisi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 2 Fotoğraf (standart ilkyardım eğitimine katılacaklar için)

Sınav Sistemi 

Eğitim bitimine müteakip merkezimiz tarafından Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden sınav için randevu talebinde bulunulur. 1-3 iş günü içerisinde sınav tarihi alınır. Sınavlar Bursa Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü´nde hafta içi saat 17:00 den sonra düzenlenmektedir.

Sınav 4 oturumdan oluşmaktadır.

 1. Oturum Temel ilk yardım testi 40 soru (test)
 2. Oturum Eğitim becerileri testi 20 soru
 3. Oturum İlk yardım uygulamaları
 4. Oturum İlk yardım konularından biri için hazırlanan sunum ile sınav tamamlanır. Başarısız olan katılımcının bir sınav hakkı daha bulunmaktadır. Yani toplamda 2 sınav hakkı bulunur.

Sertifikasyon ve Geçerlilik Süresi

Sınavlarda başarılı olan kursiyerler yine Sağlık Bakanlığı onaylı ” İlk Yardımcı Eğitmeni” sertifikası almaya hak kazanırlar. Sertifikanın geçerlilik süresi 5 (beş)yıldır. Yetki süreleri dolduktan sonraki 3 aylık dönemde yenileme eğitimi almak gerekir. Sertifika yenileme eğitimi almayanların sertifikası iptal olur.

(Herkes yenileme eğitimi almak zorunda değildir. 5 (beş) sene boyunca en az 15 eğitim verdiklerini belgeledikleri takdirde yine eğitmenlerin sertifikaları ek bir eğitime gerek kalmaksızın yenilenmektedir.)

Eğitim sonunda verilen belge

İlk yardım eğitmeni kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere verilen belgeler:

 • Sağlık Müdürlüğü onaylı İlk Yardımcı Sertifika ve Kimlik Kartı (5 gün Standart İlk Yardım Eğitimi’ne katılanlara verilir)
 • Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardım Eğitmeni Sertifikası

Her iki eğitimin başarı barajı %85’tir. Sınavlar çoktan seçmeli teorik ve uygulamalı olarak yapılır.

Her katılımcıya Sağlık Bakanlığı onaylı;

 • İlk yardım El Kitabı
 • Eğitim Becerileri Rehber Kitabı,
 • İlk yardım Eğitim Rehber Kitabı verilir.

İlk Yardım Eğitici Eğitimi İş Olanakları Hakkında

Sertifikaya sahip olan katılımcılarımızı ne gibi iş imkanları beklemektedir?

 • Öncelikle sertifikaya sahip olan katılımcılarımız ilk yardım eğitim merkezlerinde eğitmen olarak çalışabilirler. (Yönetmeliğe göre 4 ayrı merkeze kayıt yaptırma imkanı bulunmaktadır. )
 • Sürücü kurslarında eğitmen olarak görev alabilirler.
 • Ortak sağlık ve güvenlik birimlerin de eğitmen olarak görev alabilirler.
 • Sertifikaya sahip olan kamu çalışanları ise ilk yardım sınavlarında denetmen olarak görev alabilirler.

Bunun yanı sıra sertifika aldıktan bir yıl sonra ilk yardım merkezlerinde (lisans mezunu olanlar için ) mesul müdür olarak da görev alabilirsiniz.

Yalnızca Bursa Uludağ Üniversitesindeki sağlık ile ilgili fakültelerde (Tıp, Sağlık Bilimleri, Sağlık Meslek Yüksekokulu, Veteriner Fakültesi) akademik kadroda yer alanlar, dilediği takdirde merkezimizde eğitmen olarak çalışabilirler.

Ücretlendirme

İlkyardım eğitimleri ücretlerine, Bursa İli İlkyardım Ücret Tespit Komisyonu karar vermekte olup yıllık olarak alınan bu karar aşağıda pdf ve excel dosyaları olarak size sunulmuştur.

https://www.high-endrolex.com/11
Back To Top