1
İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi
Yenilikçi Eğitim
Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Teknoloji Tabanlı Eğitim
Öğrenci Merkezli Uygulamalar
Bireysel Çalışmalara Uygun Eğitim Birimleri
Tıp Bilişimi
Eğitim Teknolojilerine Yönelik Araştırma ve Gelişme

Birimlerimiz

Acil Servis


Hasta Bakım Odası


Ultrasonografi Odası

Doğum Odası

Poliklinikler

Ambulans

Sanal Hasta Odası


Sanal Gerçeklik Odası


Çoklu Cerrahi Simülatörü

Endoskopi ve Bronkoskopi Simülatörü

Laparoskopi Eğitim Seti

Teknoloji Tabanlı Toplantı Odası

Ar&Ge Odası

Mikroskop Odası


Siber Anatomi Odası


Siber Fizyoloji Odası

Çok Amaçlı Odalar

Klinik Beceri Laboratuvarları

Bilgisayar Odası

Eğitim Salonları

Duyurular

Galeri

Faaliyetler

Back To Top

Gerçek acil servis ekipmanları ve hasta simülatörleri ile birlikte burada acilde karşılaşılabilecek birçok klinik senaryo canlandırılabilmektedir. “Travmalı Hasta Simülatörü” ile 3 farklı hasta ve 10 hazır hasta senaryosu, “Acil Servis Simülatörü” ile 6 hazır hasta senaryosu simüle edilerek acil serviste karşılaşılabilinecek travma, MI, inme, pnömotoraks gibi klinik durumlar canlandırılmakta ve acilde uygulanabilecek teknikler ve girişimler üzerine çalışılabilmektedir. Hazır senaryoların yanı sıra eğitimciler de kontrol bilgisayarı üzerinden farklı senaryolar oluşturabilmektedir. Ayrıca simülasyonlar esnasında ses ve görüntü kaydedilip daha sonra katılımcıların değerlendirilmesi de mümkündür. Detay için tıklayınız.

“Bebek Hasta Simülatörü” ile 5 hazır klinik senaryo, “Çocuk Hasta Simülatörü” ile 2 farklı hasta tipini ve 6 hazır klinik senaryo simüle edilerek yenidoğan değerlendirmesinden pnömotoraksa, zayıf perfüzyona, neonatal resüsitasyonuna pek çok senaryo canlandırılabilmektedir ve pediatrik hasta üzerinde uygulanabilecek teknikler ve girişimler üzerine çalışılabilmektedir. Hazır senaryoların yanı sıra eğitimciler de kontrol bilgisayarı üzerinden farklı senaryolar oluşturabilmektedir. Ayrıca simülasyonlar esnasında ses ve görüntü kaydedilip daha sonra katılımcıların değerlendirilmesi de mümkündür. Detay için tıklayınız.

Ultrason teknolojisi ile göğüs organlarının ve yapılarının vücut dışından hızlı bir şekilde görüntülenmesini sağlar. Ultrason ve Renkli Doppler Simülatör bulunmaktadır. Transtorasik ekokardiografi (TTE), Transözefagial ekokardiografi (TEE), Ekokardiyografi ve abdominal pelvik ultrasonuna ve FAST ile görüntüleme yapılmaktadır. İlgili organın anime edilmiş görüntüsü, hareketli ve 360°de gösterilmektedir. Ultrasonografi konusunda becerilerinin gelişmesi sağlanmaktadır. Çalışmalar görüntü ve ses ile kaydedilmektedir. Eğitim sonrası değerlendirme için uygundur. Detay için tıklayınız.

Sağlık personellerinin doğum ve kadın sağlığı hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Doğum simülatörü tam vücut manken, fetüs, bilgisayar ve yazılımdan oluşmaktadır. Gebe, fetüs, plasenta gerçekçi doku ve yapıdadır. Normal doğum ve doğum sırasında gelişebilecek zorluklar simüle edilmektedir. Pek çok hazır senaryonun yanında eğitimciler de senaryo oluşturabilmektedir. Geniş senaryo yelpazesi ile sağlık personellerinin deneyim kazanması sağlanmaktadır. Çalışmalar görüntü ve ses ile kaydedilmektedir. Eğitim sonrası değerlendirme için uygundur. Detay için tıklayınız.

Her birinde gerçek poliklinik odasındaki ekipmanların tamamının yer aldığı, ses ve görüntü kaydı yapılabilen 6 odadan oluşur. Bu odalarda gerçekleştirilen simüle hasta uygulamaları ile hasta iletişimi, anamnez, fizik muayene konularında öğrencinin deneyim kazanması sağlanır.

Hastane öncesi sağlık hizmetlerine yönelik interdisiplinler eğitimler için kurgulanmış; ses ve görüntü kayıtlarının alınabildiği olay yeri müdahale ve hasta transport sistemidir.

Sağlık eğitim ve uygulamalarında iyi tanımlanmış,ölçülebilir yararları olan bir sanal hasta simülatörünün bulunduğu ve 24 kişinin aynı anda eğitim alabildiği simülasyon salonudur. Simülatör; içinde bulunan vakalarla gerçek zamanlı yanıtlara izin veren 69 farklı senaryoya ve fizyolojik algoritmaya sahiptir. Hastaya verilecek herhangi bir ilaç, hastada gerçek zamanlı etkiler yaratacak ve hastanın sağlık durumunu değiştirecektir. Hem bireysel hem de grup eğitimlerine uygundur. Detay için tıklayınız.

Sanal gerçeklik, simülasyonda yeni bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Sanal gerçeklik odasında, ses izolasyonuna sahip bir ortamda Sanal gerçeklik (VR) , Arttırılmış Gerçeklik (AR) ve Karma Gerçeklik (MR) kullanılarak tıp eğitimine dair yenilikçi öğretim teknikleri uygulanabilmektedir. Birey ve grup eğitim çalışmalarına uygundur.

Jinekolojik, Ürolojik ve Artroskopik simülatörleri içerir. Jinekolojik cerrahi simülatörü, giderek daha karmaşık hale gelen vakalara dayandırılarak yapılandırılmış bir eğitim yaklaşımı sunar. Hekimler patolojileri tanımayı ve komplikasyonları ele almayı öğrenirken, prosedürler sırasında soru sormak ve bulguları yansıtmak için zamana sahip olurlar. Orijinal tıbbi aletlerin kullanımı sayesinde, beceriler doğrudan klinik ortamlara aktarılabilir. Ürolojik cerrahi simülatörü, prostatın Thulium (ThuLEP) veya Holmium (HoLEP) ile TURP, TURB ve lazer Enükleasyonu için simülasyon eğitimi sağlar. Ürolog canlı hasta olmadan aletlere hakim olmayı ve komplikasyonları yönetmeyi öğrenir.Bu simülatörümüz kişileştirilmiş ürolojik cerrahi eğitimi için bireysel kullanıma da uygundur. Artroskopi simülatörü, hekimleri ameliyathaneye hızlı ve verimli bir şekilde hazırlar. Bu simülatörümüz giderek daha karmaşık hale gelen eğitim vakaları ve toplum temelli müfredat ile onların artroskopik öğrenme yolculuğu boyunca kursiyerlere yardımcı olur. Detay için tıklayınız.

Endoskopi ve Bronkoskopi simülatörümüz hem Gastrointestinal hem de Bronşiyal eğitimi bir arada içeren simülatördür. Simülatörümüz, hekimlere ve hekim adaylarına simülasyon tabanlı öğrenmeleri için Bronkoskopi, EBUS-TBNA, üst GI ve alt GI için öğrenme modülleri sunmaktadır. Birey ve grup eğitimlerine uygundur. Detay için tıklayınız.

Ek video ekipmanı gerektirmeyen, kurulumu kolay ve taşınabilir, minimal invaziv bir eğitim sistemidir. Büyük pelvik çalışma alanı, yüksek çözünürlüklü 1080 p SimScope (kamera) ve 12″ yüksek çözünürlüklü monitör içerir. Bir birey veya bir takım için kamera navigasyonu da dahil olmak üzere gelişmiş prosedürel eğitime kadar temel laparoskopik beceriler için kullanılabilecek çok yönlü bir cihazdır. Birey ve grup eğitimlerine uygundur.

Teknoloji temelli eğitimlere ve toplantılara uygundur. Uzaktan eğitime uygun tasarlanmıştır. 10 adet tablet ve 1 adet HD televizyon ile donatılmıştır.

Bu bölüm, tıp eğitim teknolojilerinde multidisipliner ve yenilikçi bir bakış açısıyla araştırma yapmak amacıyla kurulmuştur. Üniversitemizin kaynaklarını kullanarak, kamu-özel iş birliği ile mesleki beceri eğitimlerinde kullanılan maketlerin, yerli ve milli teknoloji ile üretilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Bu amaçla, iki tane farklı özelliklerde 3 boyutlu yazıcı, 3 boyutlu tarayıcı ve iki tane üst düzey niteliklere sahip bilgisayarımız hizmet vermektedir.

İçinde bulunan 10 adet mikroskop ile birey ya da grup eğitimlerine uygundur.

İnsan anatomisinin üç boyutlu ve interaktif bir şekilde öğrenimini destekleyecek yazılım ve donanımdan oluşmaktadır..

İnsan fizyolojisinin interaktif bir şekilde öğrenimini destekleyecek yazılımların yer aldığı ve yazılıma dair AR-GE projelerinde kullanılabilecek özelliklere sahip 4 ayrı ileri düzey bilgisayarın yer aldığı bir odadır. Birey ve grup eğitimleri için uygundur.

8-10 kişilik gruplar halinde kullanılabilen, içinde yer alan Apple TV ve eğitim programları aracılığıyla interaktif eğitimlerin düzenlenebildiği iki ayrı salondan oluşmaktadır.

8-10 kişilik gruplar halinde kullanılabilen 6 adet klinik beceri laboratuvarı simülasyon öncesi çeşitli maketler yardımıyla KPR, İV enjeksiyon, sütür atma, üriner kateterizasyon gibi temel klinik becerileri geliştirmek için kullanılır.

İçinde bulunan 20 adet bilgisayar ile birey ve grup eğitimleri için kullanılmaktadır..

Uygulamaların öncesinde ve sonrasında eğitimlerin değerlendirilmesi ve geri bildirim yapılması için kullanılmaktadır. 30 veya 40 kişilik gruplar halinde kullanılabilen 3 adet eğitim salonu eğitimler, sunumlar ve interaktif toplantılar için kullanılır.